Σας παρέχουμε μία ποικιλία υπηρεσιών υποστήριξης μάρκετινγκ που στοχεύει στην αύξηση της ικανοποίησης των αναγκών των πελατών σας.

Διαφήμιση και προώθηση:

Σας συμβουλεύουμε σύμφωνα με την προσωπική μας εμπειρία, σας παρέχουμε διαφημιστικό υλικό για να ξεκινήσετε (Banner, φυλλάδια) και άλλους τρόπους προώθησης εφαρμογών αλλά και τον τιμοκατάλογο της περιοχής σας.

Δουλεύουμε μαζί σας για τις πιο ελκυστικές στρατηγικές προώθησης και διαφήμισης.

Τα προϊόντα μας

Follow us